Internationaler Musikwettbewerb Vyatskoe 2017, Russland
Vyatskoe 2017

Duo "Domino"
Caroline Mlynarczyk und Weissenbäck


2. Platz (Klasse: Elena Tolstykh)

thumblarge
Vyatskoe 2017

Fedora Tolstykh
Klavier


Erfolgreiche Teilnahme
(Klasse: Elena Tolstykh)

thumblarge
Vyatskoe 2017

Makar Tolstykh
Klavier


Erfolgreiche Teilnahme
(Klasse: Elena Tolstykh)

thumblarge